Pathfinder

Budaya Keselamatan

Panduan ini berisi tentang Budaya Keselamatan, merupakan paduan sifat dan sikap organisasi dan individu yang menetapkan keselamatan sebagai prioritas utama dan menjadi pertimbangan sebagaimana arti pentingnya. Budaya keselamatan mempunyai dua komponen utama. Komponen pertama adalah kerangka kerja yang diperlukan dalam suatu organisasi dan merupakan tanggung jawab dari hirarki manajemen. Komponen kedua adalah sikap staf/individu pada semua tingkatan dalam merespon dan memanfaatkan kerangka kerja tersebut (Perka BATAN Nomor: 200/KA/X/2012).

Category: KESELAMATAN NUKLIR DAN RADIASI

Subjects: SAFETY CULTURE

Detail