SIGMA EPSILON – Buletin Ilmiah Teknologi Keselamatan Reaktor Nuklir. Vol. 20, No 1. Februari 2016